Archive

Archive for the ‘Other Stories’ Category

Pagsikat

June 24th, 2013 Comments off

Bumuka sa malabong paligid ang mga matang puno
pa ng sapot mula sa gabi ng pagtulog.
Ininat ng hikab ang mga antok na yapak
sa malamig na sahig. Pupungas-pungas sa
kinakailangang pagtimpla ng mainit na kape.
Mapapaso ang dila, gigisingin ang diwa.
Masarap pa sanang bumalik pikit at mamaluktot,
pero umaga na naman. Gising na ang mundong gagalawan.

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:

Kalye Unida

August 22nd, 2011 Comments off


Pinapaliguan
ng liwanag mula
sa mga poste ng ilaw
ang Kalye Unida
sa gabing mapanglaw.


Ika- 21 ng Agusto 2011

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:

House for Rent

July 13th, 2011 Comments off

Dito walking distance
lang lahat.Malapit ang
palengke,eskwelahan,
sakayan ng bus,jeep at
padyak. Nasa paligid
mga turo-turo, banko
at McDo. Pati 711 nasa
kanto. Tahimik ang lugar
sa umaga. Hindi ka maabala
dahil walang baha.
At sa gabi hindi ka maliligaw
sa mga ilaw na patay-sindi.

—-
July 13, 2011
Baclaran

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:

Lipat Bahay

July 10th, 2011 Comments off

Hirap maghanap ng bahay.
Nakapaskil sa poste
puro Lipat-Bahay lang.
Hirap maghanap ng bahay.
Walang nakapaskil na
Bahay-Malilipatan.

—–
July 10, 2011
Going round Baclaran

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:

STORM (by Tim Minchin)

July 7th, 2011 Comments off

Inner North London, top floor flat
All white walls, white carpet, white cat,
Rice Paper partitions
Modern art and ambition
The host’s a physician,
Lovely bloke, has his own practice
His girlfriend’s an actress
An old mate from home
And they’re always great fun.
So to dinner we’ve come.

Read more…

Categories: Life's Soundtrack, Other Stories Tags:

Odd Day

June 27th, 2011 Comments off

No dogs barking.
No neighbors yelling.
No motorcycles roaring.
A puzzlingly hushed Sunday.
muted. subdued. quiet.
Can’t hear a thing
not even the sun shining.

Categories: Other Stories Tags:

Sun Shy

June 26th, 2011 Comments off

Nariyan na ang banaag. Pero ayaw pa ring sumilip
ng araw sa likod ng tabing ng mga kulay-abong ulap.
Nahihiya dahil hindi siya nagpakita sa nagdaang mga araw.

Categories: Other Stories Tags: