Home > My Mindanao > Teka Muna

Teka Muna

January 28th, 2015

Isipin mo ng matagal
Isipin mo ng malalim
ang kawastuhan ng
istratehiyang digmaan.

Hindi ba
mas maraming magagawa
mas maraming aanihin
kapag may kapayapaan?

Ang bunga ng digmaan
ay kapayapaan ng libingan.
Ang bunga ng kapayapaan
ay kasaganaan ng bayan.

Isipin mo ng matagal
Isipin mo ng malalim
para sa kinabukasan
digmaan o kapayapaan?

———
c r i o c k s z
01.28.2015. DC

Categories: My Mindanao Tags:
Comments are closed.