Home > Family and Me, Life's Soundtrack > MANANATILING BUHAY

MANANATILING BUHAY

January 13th, 2015

(Para sayo, Bambit Gaerlan, salin ko mula sa kantang Buhi sa Kanunay ni Justino Romea.
Miss na kasi kita)

Mananatiling buhay
at hindi makakalimutan
ang Pag-ibig na nadarama ko
dito sa aking puso

Kahit simangutan
Kahit na laitin
Uusbong at lalaganap
dahil ang pag-ibig na tunay
hindi mamamatay

Paniwalaan mo sana ako
Manalig sa aking pangako
Pag-ibig ko’y hindi malalanta
kahit ilubog pa sa luha
Kung ang puso ko
sa kapalaran ay kitlin
doon sa langit
kita hihintayin.

(November 2014, Cotabato City)


Categories: Family and Me, Life's Soundtrack Tags:
Comments are closed.