Home > My Mindanao > My MSU

My MSU

January 17th, 2014

Hayaang magliwaliw sa ambon at maligaw sa fog ng masayang kahapon ang aking isipan, at muling lasapin ang dampi ng malamig mong hangin. Hello again, my MSU.

MSU Campus, Marawi City 1.17.2014

Categories: My Mindanao Tags:
Comments are closed.