Home > Other Stories > Batong bato

Batong bato

February 1st, 2014

Batiin ang Sabado ng umaga
ng malamyang pagbangon.
Kaaya-ayang bagal,
sagadsad ang hakbang ng oras
sa malamyos na galaw ng araw.

Davao City 2.1.2014

Categories: Other Stories Tags:
Comments are closed.