Archive

Archive for July, 2014

Kahit sa Panalangin

July 25th, 2014 Comments off

Kahit sa Panalangin
(Matapos pakinggan ang kanta ni Yusuf Islam/Cat Stevens na The Little Ones)

Sa pagtulog mo ngayong gabi.

kahit sa panalangin
ipagdasal mo ang mga inosenteng
musmos sa Gaza,
sa madilim na gabi
nanginginig sa takot,
impit ang hikbi.

Nawa’y hindi sila masaktan
nawa’y manatili silang ligtas
nawa’y hawak ng maliliit nilang
kamay ang kanilang
mga laruan.

Ipikit ang iyong mata,
abutin mo sila,
at yakapin o itago sa ilalim
ng iyong kama kung yun
lang ang maari
mong gawin

kahit sa panalangin.

kahit man lang sa panalangin.

Davao City
25.07.14

Categories: Other Stories Tags:

The Little Ones

July 25th, 2014 Comments off

The Little Ones
(Yusuf Islam – Cat Stevens)

Oh they killed all the little ones
While their faces still smiled
With their guns and the fury
They erased their young lives.

No longer to laugh
No longer to be a child
Oh they’ve killed all the little ones
While their faces still smiled.

Now they’re burying the little ones
And they’re making the graves deep
So the world cannot see
That tonight we may sleep.

While they wash away the blood
The mothers all weep
Oh they’re burying the little ones
And they’re making the graves deep.
Oh they’re burying the little ones
And they’re making the graves deep.

Yet where will the devils go
When that day comes
When the angels drag them out
To face the little ones.

Oh they’ve killed all the little ones
With their eyes open wide
There was nothing to help them
On the day that they died.

No bed to run under
No cupboard to hide
Oh they’ve killed all the little ones
With their eyes open wide.

They’ll be raising the little ones
With no sin to atone
In the light of high heaven
They will sit on tall throne.

Where playtime lasts forever
And God’s mercy never ends.

They’ll be raising the little ones
And they’ll all be best friends.
They’ll be raising the little ones
And they’ll all be best friends.

Categories: Life's Soundtrack Tags: