Pagsikat

June 24th, 2013

Bumuka sa malabong paligid ang mga matang puno
pa ng sapot mula sa gabi ng pagtulog.
Ininat ng hikab ang mga antok na yapak
sa malamig na sahig. Pupungas-pungas sa
kinakailangang pagtimpla ng mainit na kape.
Mapapaso ang dila, gigisingin ang diwa.
Masarap pa sanang bumalik pikit at mamaluktot,
pero umaga na naman. Gising na ang mundong gagalawan.

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:
Comments are closed.