Home > Family and Me, My Mindanao > Agusto Singko, Cotabato

Agusto Singko, Cotabato

August 13th, 2013

Walang habas na karahasan.
Walang katumbas na kasamaan.
Tingnan mo ang mga larawan,
panoorin mo sa TV
mga katawang lasog sa
kalsadang naligo sa dugo
mula sa sumabog na puso
ng mga dumaan lang at
hindi na nakapagpaalam.

Categories: Family and Me, My Mindanao Tags:
Comments are closed.