Archive

Archive for May, 2012

Ritwal sa Paglipat ng Bagong Bahay

May 3rd, 2012 Comments off

Sa bawat bukas nang karton
upang suriin ang mga nakaimpakeng gamit,
ay para ring nagbubukas ng mga ala-ala…
may ilalabas para gamitin,
merong kelangang itapon na sa basura,
at meron ding mga ililigpit muli sa karton.
Maayos itong ihilera sa tahimik na sulok ng
mga aparador, upang sa tuwina’y
bibisitahin sa gabi ng paggunita.

GSIS Heights
Matina, Davao City

Categories: Family and Me Tags: