Home > My Mindanao > Lupang Pangako

Lupang Pangako

June 12th, 2011

Dito mas marami
pang naitanim na
bomba’t bala,
kesa palay o gulay.
Sa malawak na mga lupaing
hinayaan na lang
nakatiwangwang.
Walang makakapansin
sa parating na tag-ulan.

———-
May 31, 2011
On the highway travelling
from Cotabato City to Davao City

 

Categories: My Mindanao Tags:
Comments are closed.