Archive

Archive for May, 2011

Himlay

May 30th, 2011 Comments off

patak ng ulan sa gabi,
sabay ng kalmadong kulog,
uyayi sa pagtulog.

————————
– May 30, 2011 (Paque)

Categories: Family and Me Tags: