Archive

Archive for April, 2007

Bakasyon – Eleksyon

April 2nd, 2007 3 comments

Mga mahal kong mambabasa,

Medyo bakasyon muna ako sa blog ngayon dahil putol na po internet connection namin sa bahay…hehehe. Babalik din ako kapag nanalo na kami sa Eleksyon….

In the meantime… political ad muna;

On May 14, 2007

VOTE

AMIN (Anak Mindanao) PARTY LIST!!

Hanggang sa muli…….

Nagmamahal,

– Samuel Bilibit

Categories: Philippines for Dummies Tags: