Home > Philippines for Dummies > Sa daang Mendiola, tagumpay ang awit

Sa daang Mendiola, tagumpay ang awit

October 14th, 2005

Mendiola

Mabuhay ay langit sa sariling bayan
Kung ang sambayanan ay may kalayaan
Umaga ay tula ng kaligayahan
At ang dapithapo’y awit kung pakinggan.

Inang-bayan, bakit may piring ang mata
May busal ang bibig, may takip ang taynga?
May gapos ang kamay ng lumang kadena
Hanap ang paglaya sa daang Mendiola.

Taas ang kamao, tanda ng paglaban
Daan-libong anak pagtutol ang sigaw
Putok ng aramalayt, sagot ng kaaway
Ang akala yata’y uurong ang bayan.

Nagliliwayway na’t mapula ang langit
Ang bayang inapi ngayo’y nakatindig
Pakikibaka ay lalong sumisigasig
Sa daang Mendiola, tagumpay ang awit.

Nilikha ang awit na ito sa kamaynilaan noong 1970. Ang tugtugin ay hango sa isang popular na kundiman.

Kasagsagan noon ng mga sagupaan ng Pulis at mga demonstrador sa daang Mendiola. Ang mga sagupaang ito’y tinaguriang Battle of Mendiola, ang hudyat sa pagsiklab ng Sigwa ng Unang Kuwarto (First Quarter Storm) noong Dekada 70.Noong 1987 naganap ang Mendiola Massacre kung saan pinaslang ang 17 nagpoprotestang magbubukid. At noong 2001 sa daang Mendiola lumusob ang masa at niyanig ang Malakanyang.

Naging simbolo ang daang ito sa pakikibaka ng mamamayan para sa kalayaan. Dugo, pawis, luha at buhay ang idinilig sa daang ito para lamang marinig ng Estado ang hinaing ng taumbayan. Sa tulay ng Mendiola mismo itinirik ang istatwa ng yumaong Don Chino Roces, isang dakilang Pilipino na nakibaka laban sa Diktadurang Marcos, bilang paalala na ang lugar na ito ay sagisag ng malayang pagpapahayag ng mamamayan.

Ngayon pinagbabawal na ni GMA ang magprotesta sa Mendiola. Ni umapak sa paanan ng Mendiola Bridge ay bawal na sa sinumang nais magpahayag sa mapayapang paraan. Ngayon tuluyan ng naging simbolo ang Mendiola sa pagkakahiwalay ng kapangyarihan ng Estado Poder at ng taumbayan.

Ang kantang Mendiola ay muling nananariwa sa aking alaala. Ang huni nito’y muling tumutugtog sa aking isipan sa bawat hampas ng truncheon ng mga Pulis ni GMA laban sa taumbayan. Nais kong kantahin ito muli hanggang sa maangkin ng taumbayan ang makasaysayang puwesto nito sa daang Mendiola.

Ang daang Mendiola hindi ang EDSA ang tunay na simbolo ng pakikibaka ng sambayanan laban sa mapanupil na Estado. Tapos na ang panahon ng EDSA, ibalik sa Mendiola ang pakikibaka, angkinin muli ang Mendiola.

Categories: Philippines for Dummies Tags:
Comments are closed.